Portfolio

Publicatie ‘Edgar’

VEMP verzorgde de eindredactie van de publicatie Edgar voor het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Hij is 21, werkt achter de kassa van de C1000 en heeft de Nederlandse overheid tot nu toe 1,6 miljoen euro gekost. Edgar heeft een verstandelijke beperkingĀ en woonde sinds zijn vierde levensjaar op zestien verschillende locaties. Is Edgar gelukkiger geworden van al deze investeringen? Dat staat te bezien. Hoe kunnen gemeenten mensen met extra zorg beter helpen, tegen minder kosten? Deze vraag staat centraal in het essay 'Edgar. Gezien en gekend door zijn gemeente'. Het essay haakt in op de actualiteit bij gemeenten. De jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ en de Wajong via de Participatiewet, inclusief de hervorming van de sociale werkvoorziening, komen naar de gemeenten. Dat vormt een kans om een lokaal ondersteuningsstelsel te bouwen dat minder versnipperd en bureaucratisch is. Het essay schetst de contouren van zo'n lokale ondersteunende aanpak.

Als jullie meer naar mij en naar mijn omgeving hadden geluisterd, was dat bedrag veel lager geweest.
Bron: KING Tekst: Tof Thissen, Rogier den Uyl, Eric Leupe, Bert Otten - Eindredactie: Yolanda van Empel - Ontwerp: Onwerpwerk - Fotografie: Bert de Jong

Client:Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Services:Eindredactie

Date:2012

launch project
a3bEqYLN_400x400

Redacteur of communicatieadviseur nodig? Bel 06 481 75 882 of mail naar yolanda@vemp.nl